Cerca
TGI
TGI
Tècniques de Gestió de la Informació, S.L. (TGI) és una empresa dedicada al desenvolupament d'aplicacions informàtiques, consultoria de sistemes de informació i integració de sistemes informàtics, el mercat objectiu dels quals es dirigeix tant al sector privat com al sector públic.

TGI es va fundar el 1.988 amb la integració de socis tecnològics provinents del Sector Públic.

Durant aquests més de 20 anys d’història, l'evolució de TGI s’ha fonamentat en una vocació de creació de productes-eina i de plataformes per al desenvolupament d’aplicatius amb l’objectiu d’agilitzar la creació de productes finals per a cobrir les demandes del mercat. Històricament, TGI s’havia dedicat a la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies així com en la construcció de productes altament integrables i genèrics confiant la distribució dels mateixos a partners especialitzats (ABSIS, TRACASA, IECISA).

La pròpia evolució del mercat així com el grau de maduresa dels productes de TGI i l’alt grau d’especialització funcional en consultoria i serveis, marquen els eixos en els que TGI s’ha recolzat en aquesta nova etapa de l’empresa fonamentada en la comercialització directa dels seus propis productes i serveis, oferint als clients un gran ventall de possibilitats.

Aquesta vocació ha permès que TGI disposi d’una cartera de productes tan significatius com el primer sistema d’Administració Municipal Espanyol amb un GIS incorporat, la primera plataforma per a l’Administració Pública Española que funciona a tres capes, o un sistema d’automatització de projectors de cine vector 3.

Actualment TGI s’està traslladant a les oficines del Tecnocampus de Mataró on ha adquirit un local amb l’objectiu clar d’expansió i creixement de l’empresa per a poder continuar oferint solucions efectives als seus clients.